Tất cả tin tức

Thủ tục Hải quan xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thủ tục Hải quan xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Nhằm rút ngắn thời gian thông quan và tránh phát sinh tranh cãi khi làm thủ tục, doanh nghiệp (DN) được quyền nhờ cơ quan hải quan xác định trước mã số hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), theo quy định mới có hiệu lực của Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại giữa các quốc gia thành viên WTO. Quy trình...

Quy trình thực hiện phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời

Quy trình thực hiện phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời
ILT xin giới thiệu quy trình thực hiện các thủ tục hải quan để phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này. 1. Trình tự thực hiện:  - Bộ phận thủ tục hải quan ILT...

Thủ tục Hải quan xác định trước trị giá đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Thủ tục Hải quan xác định trước trị giá đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
Nhằm rút ngắn thời gian thông quan và tránh phát sinh tranh cãi khi làm thủ tục, doanh nghiệp (DN) được quyền nhờ cơ quan hải quan xác định trước trị giá đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), theo quy định mới có hiệu lực của Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại giữa các quốc gia thành viên...

Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Quy trình thực hiện thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành. 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc bộ phận thủ tục hải quan của ILT được ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị tham vấn - Bước 2: Cơ quan Hải quan...

Thủ tục xét giảm thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu

Thủ tục xét giảm thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu
Trong trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan, người chủ của lô hàng hoàn toàn có quyền đề nghị cơ quan hải quan xem xét, đồng ý thủ tục giảm thuế đối với lô hàng đó. Dưới đây là quy trình thực hiện thủ tục xét...

Đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế

Đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế
Chủ dự án, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế đầu tiên. Dưới đây là các thủ tục chi tiết khi doanh nghiệp cần đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế. 1. Trình tự thực...

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu
Chuyển khẩu hàng hóa là gì? Quy định chung về chuyển khẩu hàng hóa như thế nào và thủ tục hải quan hiện hành đối với hàng hóa kinh doanh theo loại hình này được thực hiện như thế nào, ILT sẽ tổng hợp và liệt kê cụ thể như sau: Chuyển khẩu hàng hóa là gì? Điều 30 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 về...

Thủ tục Hải quan đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập

Thủ tục Hải quan đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập
Quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với linh kiện, phụ tùng, vật dụng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài. 1. Trình tự thực hiện:  + Bước 1: Bộ phận thủ tục hải quan ILT được khách hàng ủy quyền để đăng ký, thực hiện thủ tục hải quan; + Bước 2: Cơ quan hải...

Thủ tục hoàn thuế đối với các trường hợp được xét hoàn thuế, không thu thuế

Thủ tục hoàn thuế đối với các trường hợp được xét hoàn thuế, không thu thuế
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế gián thu, thu vào các mặt hàng được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Hoàn thuế là trả lại thuế cho đối tượng nộp thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế nhưng sau đó có quyết định miễn giảm thuế, cụ thể trong các trường...

Thủ tục Hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập

Thủ tục Hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập
1. Trình tự thực hiện + Bước 1: Bộ phận thủ tục hải quan ILT được ủy quyền đăng ký, thực hiện thủ tục hải quan. + Bước 2: Cơ quan hải quan xem xét, quyết định việc thông quan tờ khai cho Bộ phận thủ tục hải quan ILT. + Bước 3: Thanh khoản tờ khai tạm nhập – tái xuất, tạm...

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá kinh doanh Tạm nhập - Tái xuất

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá kinh doanh Tạm nhập - Tái xuất
Tạm nhập tái xuất không còn là hoạt động xa lạ với các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay. Do tính đặc thù của hoạt động tạm nhập tái xuất chỉ đưa hàng hóa tạm thời nhập khẩu rồi lại tái xuất khẩu trong thời gian ngắn, vì vậy quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái...

Thủ tục Hải quan đề nghị khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu

Thủ tục Hải quan đề nghị khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu
Quy trình thực hiện thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu 1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Người khai hải quan (cá nhân, tổ chức, hoặc bộ phận thủ tục hải quan ILT được ủy quyền) nộp hồ sơ đề nghị xét giảm giá đến Tổng cục Hải quan. Bước 2: Tổng cục hải quan xem xét...