Năm 2015, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Cuba là 218,2 triệu USD, tăng 4,65% so với năm 2014 (đạt 208,5 triệu USD). Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Cuba đạt 214,6 triệu USD, tăng 4,07%, nhập khẩu từ Cuba đạt 3,6 triệu USD, tăng 50%.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Cu-ba chủ yếu là: gạo, cà phê, sản phẩm hoá chất, gốm sứ, máy móc và thiết bị, phụ tùng, v.v… Việc tăng giảm kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Cu-ba qua các năm chủ yếu do biến động giá còn về cơ cấu và khối lượng hàng hóa trao đổi giữa hai nước tương đối ổn định. Các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Cu-ba chủ yếu là vắcxin và dược phẩm.

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Cuba qua các năm

(Đơn vị: triệu USD)

hợp tác thương mại giữa Việt Nam - Cu Ba_iltvn.com

(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

Mặt hàng gạo vẫn là mặt hàng có kim ngạch cao nhất, chiếm phần lớn trong tổng kim nghạch xuất khẩu của Việt Nam sang Cu-ba. Trong Biên bản Kỳ 33 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Cuba, hai Bên đã thỏa thuận việc mua bán 200 ngàn tấn gạo theo diện tín dụng Chính phủ và 100 ngàn tấn diện thương mại cho năm 2016. Tính đến nay, Tổng Công ty Vinafood I đã giao xong cho Tổng Công ty Nhập khẩu Lương thực Cuba Alimport 200 ngàn tấn diện chính phủ và 86 ngàn tấn diện thương mại cho hợp đồng năm 2015. Dự kiến sắp tới phía Cuba có thể mua thêm 1 tàu gạo 20-25 ngàn tấn.

Trong thời gian gần đây, vấn đề thanh toán của Cuba có dấu hiệu khả quan hơn nên đã thu hút sự quan tâm trở lại của một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam đối với thị trường Cuba.

Vụ Thị trường châu Mỹ