Trong 2 tháng đầu năm 2016, Cục Hải quan TP.HCM làm thủ tục thông quan cho 760 xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kì năm 2015.

logistics đông dương - dịch vụ nhập khẩu ô tô vào việt nam

Thông quan ô tô nhập khẩu qua cảng Hải Phòng

Với số ô tô nhập khẩu tăng cao, đạt  kim ngạch gần 44 triệu USD đã giúp Cục Hải quan TP.HCM thu ngân sách từ mặt hàng hàng này tăng hơn 560 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm.

Ngoài ra, các nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng mạnh, gồm: nhóm máy tính tăng 154 triệu USD, nhóm máy móc thiết bị tăng trên 104 triệu USD, nhóm điện gia dụng tăng 34 triệu USD, nhóm thực phẩm tăng 26 triệu USD, nhóm ô tô các loại khác tăng 23 triệu USD… đã giúp Cục Hải quan TP.HCM thu ngân sách tăng khoảng 1.500 tỷ đồng so với cùng kì năm 2015. Số tăng thu này bù đắp cho phần hụt thu từ xăng dầu do giá giảm. 

Tính từ đầu năm đến ngày 1-3-2016, Cục Hải quan TP.HCM thu nộp ngân sách Nhà nước 13.058,961 tỷ đồng, đạt 12,36% so với chỉ tiêu kế hoạch 102.500 tỷ đồng.

Lê Thu / Báo Hải Quan