Khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo đường hàng không của bất kỳ hãng hàng không nào trên thế giới, khách hàng có thể truy cập vào website của đơn vị tiếp nhận vận chuyển để theo dõi lộ trình, đường đi, dự kiến thời gian vận chuyển của hàng hóa để chủ động trong sản xuất và kinh doanh. 

Cụ thể, khách hàng có thể theo dõi theo bảng danh sách dưới đây:

Index:

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
A

B

C

D
E
F
G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X
Y

* air cargo tracking for certain routes or when booked through certain cargo agents