ILT xin giới thiệu quy trình thực hiện các thủ tục hải quan để phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này.

1. Trình tự thực hiện: 

- Bộ phận thủ tục hải quan ILT  thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị, bằng phương thức điện tử kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục Hải quan nơi thuận tiện nhất.

- Chi cục Hải quan nơi Bộ phận thủ tục hải quan ILT đăng ký Danh mục có trách nhiệm tiếp nhận, lập phiếu theo dõi, đóng dấu xác nhận vào 02 bản Danh mục hàng hóa nhập khẩu và 01 bản phiếu theo dõi trừ; thực hiện phân loại, tính thuế và trừ lùi khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa thực tế nhập khẩu.

đại lý thủ tục hải quan chính thức - iltvn.com

2. Cách thức thực hiện:

Đăng ký Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi bằng phương thức điện tử.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị;

- Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc.

* Số lượng hồ sơ: 01 bản điện tử.

4.  Thời hạn giải quyết:

Cơ quan hải quan tiếp nhận đăng ký danh mục ngay khi Bộ phận thủ tục hải quan ILT  có đề nghị.

thủ tục nhập khẩu máy móc nguyên chiếc ở dạng tháo dời - logistics đông dương

5.  Người thực hiện thủ tục hải quan:

Khách hàng ủy quyền cho Bộ phận thủ tục giao nhận ILT thực hiện các thủ tục hải quan.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời

7. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Luật Hải quan năm 2014;

+ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ  quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

+ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Qúy khách cần tư vấn thêm về các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.