Quy trình thực hiện thủ tục thuê kho bên ngoài Doanh nghiệp chế xuất để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của Doanh nghiệp chế xuất, quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho được quy định như sau:

Doanh nghiệp chế xuất được quyền thuê kho trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan quản lý  doanh nghiệp chế xuất để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và thành phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất của chính doanh nghiệp chế xuất, không thực hiện sản xuất tại kho thuê.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp chế xuất (DNCX) hoặc ủy quyền cho bộ phận thủ tục Hải quan ILT gửi văn bản tới Chi cục Hải quan quản lý DNCX kèm theo thông tin về địa điểm, vị trí, diện tích, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, cơ chế quản lý giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra kho, thời gian thuê kho;

- Bước 2: Căn cứ đề nghị của DNCX, Chi cục Hải quan quản lý DNCX thực hiện kiểm tra hiện trạng kho, đối chiếu với điều kiện quy định tại điểm a khoản này để xem xét, quyết định cho DNCX được thuê kho bên ngoài DNCX hoặc báo cáo nếu vượt thẩm quyền.

dịch vụ khai thuê hải quan uy tín tại hà nội

2. Cách thức thực hiện: điện tử

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Gửi văn bản tới Chi cục Hải quan quản lý DNCX

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:  Không quy định

5. Người thực hiện thủ tục hải quan: Bộ phận thủ tục giao nhận ILT được khách hàng ủy quyền.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định được phép thuê kho

8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

thủ tục cho thuê kho ngoại quan nhanh chóng - iltvn.com

Điều kiện về kho:

- Có tường rào cứng bao quanh, ngăn cách với khu vực bên ngoài;

- Có camera giám sát liên tục tại cửa ra, vào và cơ quan hải quan được quyền tra cứu được hình ảnh khi cần thiết.

Bên cạnh dịch vụ chuyên ngành, ILT còn cung cấp một loạt các giải pháp vận chuyển kết hợp với các dịch vụ hậu cần tương ứng để đáp ứng mọi nhu cầu sản xuất, kinh doanh thương mại của khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ hotline: 0912 213 988 để được tư vấn cụ thể.