Nhằm rút ngắn thời gian thông quan và tránh phát sinh tranh cãi khi làm thủ tục, doanh nghiệp (DN) được quyền nhờ cơ quan hải quan xác định trước trị giá đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), theo quy định mới có hiệu lực của Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại giữa các quốc gia thành viên WTO.

Thủ tục hải quan uy tín, giá rẻ tại Hà Nội - iltvn.com

Dưới đây là quy trình thực hiện thủ tục xác định trước trị giá đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do ILT tổng hợp.

1. Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân hoặc bộ phận thủ tục hải quan của ILT được ủy thác để nộp hồ sơ đề nghị xác định trước trị giá đến Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan xem xét để ban hành Thông báo kết quả xác định trước trị giá hoặc từ chối xác định trước trị giá.

2. Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ xác định trước phương pháp xác định trị giá hải quan:

a) Đơn đề nghị: 01 bản chính;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch (nếu có): 01 bản chụp;

c) Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa: 01 bản chụp;

d) Các chứng từ, tài liệu có liên quan đến giao dịch dự kiến đề nghị xác định trước (nếu có): 01 bản chụp;

đ) Các chứng từ có liên quan trong trường hợp phải quy đổi từ trị giá hóa đơn về giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất đối với hàng hóa xuất khẩu: 01 bản chụp.

* Hồ sơ xác định trước mức giá:

a) Đơn đề nghị: 01 bản chính;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc chứng từ có giá trị tương đương hợp đồng do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch: 01 bản chụp;

c) Chứng từ thanh toán qua ngân hàng: 01 bản chụp;

d) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa): 01 bản chụp;

đ) Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa: 01 bản chụp;

e) Chứng từ, tài liệu có liên quan đến giao dịch đề nghị xác định mức giá (nếu có): 01 bản chụp.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Hình thức thực hiện: Thủ công.

5. Thời gian giải quyết:

30 ngày (đối với trường hợp thông thường) hoặc 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với trường hợp phức tạp cần xác minh, làm rõ).

Dịch vụ Hải quan uy tín, chất lượng tại Hà Nội - logsitics Đông Dương

6. Người thực hiện thủ tục hải quan: Cá nhân, tổ chức hoặc Bộ phận thủ tục Hải quan  ILT.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Hải quan

8. Căn cứ pháp lý: Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính

Khách hàng cần tư vấn thêm về các thủ tục hải quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNG

Văn phòng: Tầng 11, Tòa nhà Hacisco, Số 15, Ngõ 107, Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel: (+84)912 213 988

Email: support@iltvn.com

Websitehttps://iltvn.com/

Facebookhttps://www.facebook.com/logisticsdongduong/