Quy trình, hồ sơ và thủ tục hoàn thuế nhập khẩu trường hợp nợ C/O và nộp bổ sung C/O.

Trường hợp Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan nhưng chưa có C/O theo các FTAs, Doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ xin nợ C/O và đóng thuế MFN cho lô hàng để được thông quan và nhận hàng. Sau khi nhận được C/O, Doanh nghiệp sẽ nộp bổ sung C/O và làm thủ tục hoàn thuế từ thuế MNF sang thuế xuất ưu đãi đặc biệt theo các bước dưới đây:

thủ tục hoàn thuế nhập khẩu trong trường hợp nợ CO - iltvn.com

Bước 1. Truyền tờ khai hải quan nợ C/O

- Mục ghi chép khác: ghi là Doanh nghiệp xin nợ CO form .....

- Mục thuế NK: Áp mã thuế suất là B01. (Nghĩa là vẫn đóng thuế nhập khẩu theo mức không có C/O).

Theo công văn mới nhất của Tổng cục Hải quan: 116/TCHQ-GSQL ngày 09/01/2018
"Cơ quan hải quan chấp nhận nộp bổ sung C/O cho các lô hàng nhập khẩu với điều kiện tại thời điểm làm thủ tục hải quan người khai hải quan có công văn đăng ký nộp bổ sung C/O và được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai chấp nhận"

Bước 2. Xuất trình bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu nợ C/O

- Luồng xanh: Lên đội thuế hoặc đội tổng hợp nộp công văn xin nợ C/O.

- Luồng vàng / đỏ: Nộp thêm công văn xin nợ C/O.

Bước 3. Bổ sung C/O khi đã có C/O

- Khai bổ sung AMA và làm thêm mẫu số 03/KBS/GSQL. (Lưu ý: khai số thuế nhập khẩu hoàn lại phải đúng bằng số tiền thuế lẽ ra được giảm khi nhập khẩu có C/O)

- Nộp C/O và tờ khai AMA (tùy nơi, có thê thêm công văn xin trả C/O) cho cán bộ tiếp nhận đã duyệt TKNK lúc đầu.

- Nhận lại tờ khai bổ sung đã được chấp nhận từ Hải quan.

Lưu ý:  thời gian bổ sung C/O là trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Bước 4. Hồ sơ Hoàn thuế nhập khẩu trường hợp nộp bổ sung C/O gồm:

- Giấy giới thiệu.

- Tờ khai nhập khẩu thông quan.

- Giấy nộp thuế (Bản chính + bản sao y)

- Tờ khai AMA đã được duyệt

- Công văn xin hoàn thuế (mẫu 09 NĐ 134)

Bước 5. Quy trình Hoàn thuế nhập khẩu trường hợp nợ C/O gồm:

- Nộp HS cho đội thuế hoặc đội tổng hợp (tùy CCHQ).

- Nhận giấy biên nhận hẹn ngày lấy quyết định hoàn thuế. Sau đó, tiền thuế tự động chuyển vào tài khoản công ty.

iltvn.com - dịch vụ hoàn thuế nhập khẩu chất lượng, uy tín, giá rẻ

Căn cứ pháp lý:

- Nợ C/O: Khoản a Mục 2 Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC Ngày 25/03/2015.

- Khai AMA (khai bổ sung): Khoản 3 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015. - Thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét hoàn thuế: điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.

- Công văn số: 12802/BTC-TCHQ ngày 14/09/2016 V/v thời điểm nộp C/O.

- Công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 về thời điểm nộp C/O.

Lưu ý đặc biệt:

- Xem Công văn số: 5928/TCHQ-GSQL ngày 08/09/2017 V/v vướng mắc C/O (liên quan đến nộp C/O sau thời điểm làm thủ tục hải quan).

+ Trường hợp DN chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan…”

+ Theo đó, doanh nghiệp phải khai nội dung thông tin khai bổ sung trên Hệ thống (tờ khai AMA) và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan mới được xem xét chấp nhận C/O để cho hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt. ​

+Loại hình A12 không thuộc các trường hợp được hoàn thuế theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016. 

Khách hàng cần tư vấn thêm về các thủ tục xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, vui lòng liên hệ với ILT tại đây.