Để được cấp giấy phép nhập khẩu rượu, người hay tổ chức phải thực hiện đầy đủ các thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rượu và điều kiện theo quy định của pháp luật về nhập khẩu rượu. Cụ thể, đơn vị đăng ký nhập khẩu rượu phải có đủ giấy tờ, hồ sơ chứng minh về năng lực sản xuất, kinh doanh và an toàn thực phẩm của đơn vị, cùng với đó là đầy đủ giấy tờ về quyền sở hữu hợp pháp đối với sản phẩm rượu cần nhập khẩu.

Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu rượu hiện nay

Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu rượu hiện nay

Giấy phép nhập khẩu rượu là gì?

Giấy phép nhập khẩu rượu là giấy chứng nhận do cơ quan chức năng cấp cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu nhập khẩu rượu vào Việt Nam. Theo quy định của pháp luật, việc nhập khẩu rượu cần phải có giấy phép nhập khẩu để đảm bảo việc nhập khẩu này được thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp có liên quan.

Giấy phép nhập khẩu rượu là gì?

Giấy phép nhập khẩu rượu là gì?

Điều kiện được cấp giấy phép nhập khẩu rượu

Để được cấp giấy phép nhập khẩu rượu, người hoặc tổ chức cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Đăng ký kinh doanh
 • Đáp ứng đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm
 • Có giấy tờ về quyền sở hữu hợp pháp
 • Có năng lực tài chính
 • Tuân thủ phù hợp theo quy định của pháp luật

Điều kiện để được cấp giấy phép nhập khẩu rượu

Điều kiện để được cấp giấy phép nhập khẩu rượu

Căn cứ pháp lý về thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rượu

Căn cứ pháp lý về thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rượu tại Việt Nam thì sẽ  được sử dụng quy định trong Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định về hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa đối với doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp vận tải.

Theo quy định của các nghị định này, các tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu rượu phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục, quy trình và điều kiện cụ thể, bao gồm:

 • Đăng ký kinh doanh: Các tổ chức, cá nhân cần phải đăng ký kinh doanh và có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề nhập khẩu rượu.
 • Đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm: Các sản phẩm rượu được nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, đảm bảo không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
 • Có giấy tờ về quyền sở hữu hợp pháp: Người hay tổ chức đăng ký nhập khẩu rượu cần có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ chứng minh về quyền sở hữu hợp pháp đối với sản phẩm rượu cần nhập khẩu.
 • Có năng lực tài chính: Người hay tổ chức có năng lực tài chính đảm bảo việc nhập khẩu rượu, bao gồm các chi phí liên quan đến hoạt động nhập khẩu, phí bảo vệ môi trường, thuế và các khoản phí khác.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật: Người hay tổ chức đăng ký nhập khẩu rượu phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về nhập khẩu, quy định về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 • Nộp đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu rượu đến cơ quan quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh rượu, kèm theo đầy

Có thể bạn quan tâm:

THỦ TỤC NHẬP KHẨU RƯỢU CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ NHẤT

THÔNG TIN THỦ TỤC NHẬP KHẨU RƯỢU NGOẠI VÀO VIỆT NAM CHI TIẾT NHẤT

HƯỚNG DẪN CÁCH TRA MÃ HS CODE CHÍNH XÁC NHẤT

 

Căn cứ pháp lý về thủ tục xin giấy phép để nhập khẩu rượu

Căn cứ pháp lý về thủ tục xin giấy phép để nhập khẩu rượu

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rượu

Bước 1: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Để đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam, công ty cần phải làm đầy đủ các thủ tục pháp lý và thu thập các giấy tờ cần thiết. Trong đó, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GDKDN) là một trong những giấy tờ quan trọng nhất được cấp để chứng nhận việc thành lập doanh nghiệp.

Dưới đây là quy trình và các bước thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Đăng ký tài khoản trên Hệ thống đăng ký trực tuyến doanh nghiệp: Các công ty có thể đăng ký tài khoản trên Hệ thống đăng ký trực tuyến doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc Chi cục thuế) để tiến hành đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.
 • Điền đầy đủ thông tin trên mẫu đăng ký: Công ty cần điền đầy đủ các thông tin về địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, số vốn điều lệ, danh sách các cổ đông và các thông tin khác liên quan đến doanh nghiệp.
 • Nộp hồ sơ đăng ký: Sau khi điền đầy đủ thông tin trên mẫu đăng ký, công ty cần chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký đầy đủ theo quy định của Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc Chi cục thuế) tại địa chỉ quy định.
 • Xác nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc Chi cục thuế) sẽ kiểm tra và xác nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty. Nếu hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc Chi cục thuế) sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty.
 • Đóng phí và lĩnh giấy chứng nhận: Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần đóng phí và lĩnh giấy chứng nhận tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc Chi cục thuế) theo quy định.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Công bố chất lượng sản phẩm rượu

Công bố chất lượng sản phẩm rượu là quá trình đánh giá và công bố các thông tin về chất lượng sản phẩm rượu trên thị trường, nhằm tăng cường sự minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh rượu phải thực hiện công bố chất lượng sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật.

 1. Thông tin về sản phẩm rượu:
 • Tên sản phẩm rượu;
 • Loại rượu (rượu mạnh, rượu vang, rượu trái cây...);
 • Dung tích, nồng độ cồn và hàm lượng đường;
 • Công thức sản xuất;
 • Hạn sử dụng;
 • Địa chỉ sản xuất hoặc nhập khẩu;
 • Quy cách đóng gói sản phẩm.
 1. Thông tin về doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hoặc kinh doanh sản phẩm rượu:
 • Tên doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp;
 • Mã số thuế;
 • Giấy phép kinh doanh.

Công bố chất lượng sản phẩm rượu

Công bố chất lượng sản phẩm rượu

Bước 3: Thủ tục xin Giấy phép phân phối rượu

Dưới đây là thủ tục xin giấy phép phân phối rượu theo quy định hiện nay tại Việt Nam:

 • Đăng ký doanh nghiệp: Để được cấp giấy phép phân phối rượu, trước tiên bạn phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký kinh doanh tại địa phương có quyền cấp phép.
 • Điều kiện kinh doanh: Bạn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tiêu chuẩn kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp phép sản xuất kinh doanh, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, v.v.
 • Hồ sơ xin cấp giấy phép phân phối rượu: Hồ sơ xin cấp giấy phép phân phối rượu bao gồm:
 • Đơn xin cấp giấy phép phân phối rượu theo mẫu của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực thực phẩm.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh.
 • Bản sao hợp đồng mua bán, vận chuyển rượu giữa người nhập khẩu và người phân phối rượu.
 • Bản sao hợp đồng với các đại lý, nhà phân phối rượu khác (nếu có).
 • Giấy chứng nhận phù hợp về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh rượu.
 • Bản sao giấy phép sản xuất rượu (nếu có).
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và phù hợp về điều kiện an toàn thực phẩm của đại lý, nhà phân phối rượu (nếu có).
 • Bản sao giấy phép lưu hành rượu của nhà sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu (nếu có).
 • Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Trên đây là thủ tục xin phép nhập khẩu rượu của ILT, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với công ty ILT chúng tôi để được hỗ trợ ngay.