Nhìn chung, việc kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác là một quy trình phức tạp, đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác. Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định và thực hiện đúng quy trình để tránh bị phạt và đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi.

Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác

Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác

Thuế GTGT hàng nhập khẩu là gì?

Thuế GTGT hàng nhập khẩu là một loại thuế được áp dụng đối với các sản phẩm và dịch vụ nhập khẩu vào Việt Nam. GTGT là viết tắt của "giá trị gia tăng", đây là một loại thuế gián tiếp được tính trên giá trị gia tăng của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Theo quy định tại Luật Thuế GTGT của Việt Nam, hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải chịu thuế GTGT theo mức thuế suất được quy định tại đây. Mức thuế suất này thường phụ thuộc vào loại hàng hóa hoặc dịch vụ và được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ.

Có thể bạn quan tâm: 

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU MỚI NHẤT 2023

ỦY THÁC NHẬP KHẨU AI LÀ NGƯỜI NỘP THUẾ? NHỮNG QUY ĐỊNH BẠN NÊN BIẾT

CHI PHÍ ỦY THÁC NHẬP KHẨU

 

Thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác là gì?

Thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác là gì?

Đối tượng chịu thuế GTGT hàng nhập khẩu?

Đối tượng chịu thuế GTGT hàng nhập khẩu là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nhà nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ từ nước ngoài vào Việt Nam. Các đối tượng này phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về thuế GTGT hàng nhập khẩu và đóng thuế đầy đủ theo quy định.

Ngoài các đối tượng nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ, các đối tượng liên quan đến hoạt động nhập khẩu cũng có trách nhiệm đóng thuế GTGT, bao gồm:

 • Nhà sản xuất, nhà cung cấp, đại lý của sản phẩm hoặc dịch vụ được nhập khẩu
 • Các đơn vị vận chuyển hàng hóa và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động nhập khẩu

Các đối tượng chịu thuế GTGT hàng nhập khẩu cần phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về thuế GTGT, bao gồm quy định về mức thuế, thủ tục và hồ sơ đăng ký, khai báo và nộp thuế. Trong trường hợp có vi phạm pháp luật về thuế GTGT, các đối tượng chịu thuế sẽ phải chịu mức phạt tương ứng với hành vi vi phạm của mình.

Việc chịu thuế GTGT hàng nhập khẩu là một trong những chi phí phát sinh khi thực hiện hoạt động nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ. Để tối ưu hóa chi phí và tránh các rủi ro pháp lý, các đối tượng cần phải tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật về thuế GTGT và đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và thủ tục liên quan đến hoạt động nhập khẩu.

Đối tượng chịu thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác

Đối tượng chịu thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác

Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác

Sau đây là cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác:

 1.  Xác định giá trị hàng hóa nhập khẩu: Giá trị hàng hóa nhập khẩu bao gồm giá trị thực của hàng hóa và các khoản phí liên quan đến quá trình nhập khẩu, như chi phí vận chuyển, bảo hiểm, phí xử lý hải quan và các khoản phí khác. Giá trị này được xác định theo quy định của Luật Thuế GTGT.
 2. Tính thuế GTGT theo tỷ lệ 10%: Sau khi xác định được giá trị hàng hóa, ta tính thuế GTGT bằng cách nhân giá trị này với tỷ lệ thuế GTGT là 10%.
 3. Tính tổng số tiền thuế GTGT phải nộp: Để tính tổng số tiền thuế GTGT phải nộp, ta cộng giá trị hàng hóa với số tiền thuế GTGT được tính ở bước 2.
 4. Trừ thuế GTGT trên hóa đơn ủy thác: Nếu đơn vị ủy thác nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, thuế GTGT sẽ được tính và nộp tại nơi mà đơn vị ủy thác đang đăng ký kinh doanh. Sau đó, khi đơn vị ủy thác thanh toán cho đơn vị nhập khẩu, số tiền thuế GTGT đã nộp sẽ được trừ vào tổng số tiền thuế GTGT phải nộp tại Việt Nam.
 5. Nộp thuế GTGT tại cục thuế: Cuối cùng, đơn vị nhập khẩu phải nộp số tiền thuế GTGT phải nộp tại cục thuế địa phương theo quy định của pháp luật.

 

Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác

Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác

Cách hạch toán nhập khẩu ủy thác

Hạch toán tại công ty nhận nhập khẩu ủy thác

Công ty nhận nhập khẩu ủy thác thường phải thực hiện các hạch toán để ghi nhận các khoản thu chi liên quan đến hoạt động nhập khẩu ủy thác. Sau đây là các hạch toán thường gặp tại công ty nhận nhập khẩu ủy thác:

 1. Hạch toán nhập khẩu hàng hóa: Khi công ty nhận nhập khẩu ủy thác, cần hạch toán khoản chi phí để nhập khẩu hàng hóa. Khi này, công ty sẽ ghi nhận khoản nợ tại tài khoản nhập khẩu hàng hóa, đồng thời ghi nhận tài khoản tiền mặt tương ứng để trả cho đối tác nhập khẩu.
 2. Hạch toán chi phí phát sinh khi nhập khẩu hàng hóa: Ngoài khoản chi phí nhập khẩu hàng hóa, công ty nhận nhập khẩu ủy thác còn phải ghi nhận các khoản chi phí khác như phí vận chuyển, phí hải quan, phí bảo hiểm và các khoản phí khác. Khi này, công ty sẽ ghi nhận các khoản chi phí này vào các tài khoản chi phí tương ứng.
 3. Hạch toán thuế GTGT: Công ty nhận nhập khẩu ủy thác cũng phải hạch toán thuế GTGT theo quy định của pháp luật. Khi này, công ty sẽ ghi nhận khoản thuế GTGT tại tài khoản thuế GTGT và tài khoản nợ tương ứng.
 4. Hạch toán công nợ đối tác nhập khẩu: Khi công ty nhận nhập khẩu ủy thác đã thanh toán cho đối tác nhập khẩu, công ty cần ghi nhận khoản nợ tại tài khoản công nợ đối tác nhập khẩu để đối chiếu với thông tin trong báo cáo công nợ.
 5. Hạch toán doanh thu bán hàng: Nếu công ty nhận nhập khẩu ủy thác bán hàng sau khi nhập khẩu, công ty sẽ ghi nhận khoản doanh thu bán hàng tại tài khoản doanh thu bán hàng và tài khoản nợ tương ứng.

Tóm lại, công ty nhận nhập khẩu ủy thác phải thực hiện các hạch toán để ghi nhận các khoản thu chi liên quan đến hoạt động nhập khẩu. Việc thực hiện đúng các hạch toán này sẽ giúp công ty đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính và kế toán của mình.

Hạch toán tại các công ty nhận nhập khẩu ủy thác

Hạch toán tại các công ty nhận nhập khẩu ủy thác

Hạch toán tại công ty giao ủy thác nhập khẩu

Công ty giao ủy thác nhập khẩu thường phải thực hiện các hạch toán để ghi nhận các khoản thu chi liên quan đến hoạt động giao ủy thác nhập khẩu. Sau đây là các hạch toán thường gặp tại công ty giao ủy thác nhập khẩu:

 1. Hạch toán tiền giao ủy thác: Khi công ty giao ủy thác nhập khẩu, cần hạch toán khoản thu tiền từ đối tác nhập khẩu. Khi này, công ty sẽ ghi nhận khoản có tại tài khoản tiền giao ủy thác, đồng thời ghi nhận tài khoản nợ tương ứng để ghi nhận khoản phải trả cho đối tác nhập khẩu sau khi nhập khẩu thành công.
 2. Hạch toán chi phí vận chuyển: Nếu công ty giao ủy thác nhập khẩu chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi nhập khẩu, công ty cần hạch toán các khoản chi phí vận chuyển tại tài khoản chi phí vận chuyển.
 3. Hạch toán chi phí phát sinh khi nhập khẩu hàng hóa: Ngoài khoản tiền giao ủy thác và chi phí vận chuyển, công ty giao ủy thác nhập khẩu còn phải ghi nhận các khoản chi phí khác như phí hải quan, phí bảo hiểm và các khoản phí khác. Khi này, công ty sẽ ghi nhận các khoản chi phí này vào các tài khoản chi phí tương ứng.
 4. Hạch toán thuế GTGT: Công ty giao ủy thác nhập khẩu cũng phải hạch toán thuế GTGT theo quy định của pháp luật. Khi này, công ty sẽ ghi nhận khoản thuế GTGT tại tài khoản thuế GTGT và tài khoản có tương ứng.
 5. Hạch toán công nợ đối tác giao ủy thác: Khi đối tác giao ủy thác nhập khẩu đã thanh toán cho công ty, công ty cần ghi nhận khoản nợ tại tài khoản công nợ đối tác giao ủy thác để đối chiếu với thông tin trong báo cáo công nợ.

Hạch toán tại các công ty giao ủy thác nhập khẩu

Hạch toán tại các công ty giao ủy thác nhập khẩu

Mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích cho các công ty trong quá trình kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác. Nếu quý khách cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về quy trình kê khai thuế GTGT, đừng ngần ngại liên hệ với ILT để được tư vấn và hỗ trợ.