Nếu muốn hạn chế những rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa trong nước hay cả nước ngoài, doanh nghiệp nên tham gia bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Khi tham gia vào loại hình bảo hiểm này, chứng từ bảo hiểm hàng hóa chính là vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những thông tin liên quan đến chứng từ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

Chứng từ bảo hiểm hàng hóa là gì?

Chứng từ bảo hiểm hàng hóa sẽ được công ty bảo hiểm cung cấp cho người được bảo hiểm để hợp thức hóa hợp đồng bảo hiểm, thể hiện đầy đủ những thông tin cần thiết về việc thực hiện bảo hiểm giữa người được bảo hiểm và người bảo hiểm.

Nếu như hai bên đã thỏa thuận và đồng ý đi đến quyết định ký kết hợp đồng bảo hiểm, bên bảo hiểm sẽ có nhiệm vụ thực hiện bồi thường dựa theo hợp đồng và người được bảo hiểm sẽ có trách nhiệm nộp một khoản tiền chi trả cho dịch vụ này.

Chứng từ bảo hiểm hàng hóa là gì

Chứng từ bảo hiểm hàng hóa là gì

Các loại chứng từ bảo hiểm cần biết

Chứng từ bảo hiểm hàng hóa được sử dụng thông dụng nhất là đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm:

 • Đơn bảo hiểm (hay Insurance Policy): Đây là chứng từ được tổ chức bảo hiểm cấp bao gồm các điều khoản chủ yếu có trong hợp đồng bảo hiểm nhằm mục đích hợp thức hóa hợp đồng này. Trong đơn bảo hiểm sẽ có những điều khoản chung với tính chất thường xuyên, trong đó sẽ nêu rõ trách nhiệm của người được bảo hiểm và người bảo hiểm; những điều khoản liên quan đến đối tượng bảo hiểm như tên hàng, ký hiệu mã, số lượng, tên phương tiện chở hàng,... và cả việc tính toán chi phí bảo hiểm.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm ( hay Insurance Certificate): Đây cũng là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm với mục đích xác nhận hàng hóa của doanh nghiệp đã được mua bảo hiểm dựa theo điều kiện hợp đồng. Trên giấy chứng nhận bảo hiểm chỉ bao gồm nội dung liên quan đến điều khoản nói về đối tượng được bảo hiểm, những chi tiết cần thiết để tính toán chi phí bảo hiểm cũng như điều kiện bảo hiểm để thỏa thuận.

Có thể bạn quan tâm: BẢO HIỂM HÀNG HÓA LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA 

Bên cạnh đó còn có phiếu bảo hiểm (hay Cover Note) là loại chứng từ được chính người môi giới bảo hiểm cấp khi chờ lập chứng từ bảo hiểm hàng hóa.

Các loại chứng từ bảo hiểm cần biết

Các loại chứng từ bảo hiểm cần biết

Nội dung chứng từ bảo hiểm hàng hóa

Giấy yêu cầu cấp bảo hiểm hàng hóa

 • Khi mua bảo hiểm hàng hóa, trước tiên người mua cần điền vào Giấy yêu cầu cấp bảo hiểm hàng hóa với các nội dung đã được in sẵn.
 • Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, ký tên và đóng dấu vào giấy, người được bảo hiểm sẽ chuyển giấy này đến công ty bảo hiểm. Dựa trên giấy yêu cầu bảo hiểm,phía công ty bảo hiểm sẽ cấp cho doanh nghiệp một bảo hiểm đơn hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Chính đơn bảo hiểm cùng giấy chứng nhận bảo hiểm sẽ là bằng chứng cho hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết.

Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo hiểm đơn

Dựa trên cơ sở của giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa, phía công ty bảo hiểm sẽ phát thành một chứng từ bảo hiểm, nó có thể là bảo hiểm đơn hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Về mặt hình thức, thông thường mỗi công ty bảo hiểm sẽ thiết kế riêng cho mình một mẫu chứng từ bảo hiểm có màu sắc, cách bố trí cũng như cách thức thể hiện nội dung theo riêng mình.

Nội dung chứng từ bảo hiểm hàng hóa

Nội dung chứng từ bảo hiểm hàng hóa

Những lưu ý khi sử dụng chứng từ bảo hiểm

 • Tính chuyển nhượng: Trong thương mại quốc tế, người mua bảo hiểm là một người, còn người hưởng thụ bảo hiểm có thể là một người khác. Để thực hiện được điều này, chứng từ bảo hiểm hàng hóa phải yêu cầu được lập chuyển nhượng.
 • Chứng từ bảo hiểm đích danh: Đây là loại chứng từ không thể chuyển nhượng nên không có tính linh hoạt.
 • Chứng từ bảo hiểm theo lệnh: Đây là loại chứng từ rất linh hoạt và phù hợp với tính chất của thương mại quốc tế nên được sử dụng khá phổ biến.
 • Chứng từ bảo hiểm vô danh: Đây là loại chứng từ linh hoạt nhất, nghĩa là bất kỳ ai nắm giữ nó đều sẽ trở thành người được hưởng lợi từ bảo hiểm.
 • Số tiền bảo hiểm: Trên chứng từ bảo hiểm cần ghi rõ số tiền bảo hiểm và cần cùng loại tiền với L/C. Số tiền bảo hiểm tối thiểu và bàn lần lượt là 110% của giá trị CIP, CIF hoặc giá trị hóa đơn.
 • Xuất trình bản gốc: Xuất trình tất cả những bản gốc của chứng từ bảo hiểm. Bản gốc của chứng từ bảo hiểm sẽ có tính lưu thông, có giá trị chuyển nhượng cũng như được phát hành thành nhiều bản với giá trị khác nhau.
 • Số tiền bảo hiểm và loại tiền phải tương thích và đầy đủ.
 • Mô tả hàng hóa trên chứng từ bảo hiểm hàng hóa phải đúng với thực tế loại hàng hóa được bảo hiểm.

Xem thêm: ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI HÌNH VẬN TẢI HÀNG HÓA HIỆN NAY

Những lưu ý khi sử dụng chứng từ bảo hiểm

Những lưu ý khi sử dụng chứng từ bảo hiểm

Những bất hợp lệ thường gặp đối với chứng từ bảo hiểm hàng hóa

Để quá trình kiểm tra chứng từ bảo hiểm được diễn ra suôn sẻ, người viết đơn nên liệt kê đầy đủ những mục cần lưu ý đối với các loại chứng từ bảo hiểm hàng hóa như sau:

 • Loại chứng từ: Chứng từ bảo hiểm hàng hóa xuất trình phải phù hợp với yêu cầu của LC.
 • Số lượng bản gốc, bản sao: Chứng từ bảo hiểm hàng hóa xuất trình phải đúng với số lượng bản gốc và bản sao dựa theo yêu cầu của LC.
 • Người phát hành, ký chứng từ: Chứng từ bảo hiểm sẽ được phát hành và ký bởi công ty bảo hiểm hoặc đại lý hoặc nhà bảo hiểm hoặc người ủy quyền từ công ty bảo hiểm/nhà bảo hiểm.
 • Ngày phát hành bảo hiểm: Bảo hiểm sẽ có hiệu lực không muộn hơn ngày bắt đầu bốc hàng lên tàu, ngày gửi hàng hay ngày nhận hàng.
 • Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong chứng từ bảo hiểm phải giống với loại đơn vị tiền tệ LC/hóa đơn.
 • Số tiền bảo hiểm cần phù hợp với yêu cầu từ LC hoặc Điều 28(f) (ii) UCP 600.
 • Mô tả hàng hóa trên chứng từ bảo hiểm phải trùng khớp với mô tả hàng hóa ghi trên hóa đơn, ký hiệu, số lượng,...
 • Các rủi ro: Trong chứng từ bảo hiểm sẽ thể hiện đầy đủ những rủi ro đúng với yêu cầu của LC.

Có thể bạn quan tâm: PHÂN LOẠI KHO HÀNG TRONG LOGISTICS

Những bất hợp lệ thường gặp đối với chứng từ bảo hiểm hàng hóa

Những bất hợp lệ thường gặp đối với chứng từ bảo hiểm hàng hóa

Mong rằng thông qua những thông tin bên trên, doanh nghiệp sẽ hiểu được chứng từ bảo hiểm hàng hóa là gì cũng như nội dung có trong loại chứng từ này. Đừng quên tham khảo những lưu ý và những điều bất hợp lệ thường xảy ra khi thực hiện loại chứng từ này để không gặp phải rắc rối nhé.