Đối với hàng tồn kho bình quân được tính dựa trên trung bình lượng hàng hóa trong một giai đoạn nhất định. Tính toán số lượng hàng tồn mang lại rất nhiều vai trò trong việc kinh doanh sản xuất của các doanh nghiệp. Vậy đặc điểm của hàng tồn kho bình quân là gì?

Hàng tồn kho bình quân là gì?

Hàng tồn kho bình quân là một chỉ số quản lý tồn kho, cho biết giá trị trung bình của hàng tồn kho trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được tính bằng cách chia tổng giá trị của hàng tồn kho trong khoảng thời gian đó cho số lượng hàng tồn kho tại cuối khoảng thời gian.

Thế nào là hàng tồn kho bình quân

Thế nào là hàng tồn kho bình quân

Chỉ số này cho phép doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của việc quản lý tồn kho và phát hiện ra các vấn đề như thất thoát, hư hỏng, lỗi sản xuất, trộm cắp, hoặc cũng có thể giúp doanh nghiệp tính giá vốn và lợi nhuận.

Đặc điểm của hàng tồn kho bình quân

Tính toán giá trị số lượng hàng hóa tồn kho

Mỗi doanh nghiệp có nhu cầu riêng và hoạt động theo các đối tượng hàng hóa hay dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên, trong quản lý kho hàng, việc tính toán tồn kho bình quân giá trị hay số lượng cũng rất quan trọng.

Trong trường hợp hàng hóa tồn kho có giá thành thấp hoặc kích cỡ nhỏ, việc tính toán bằng giá trị từng sản phẩm có thể gặp khó khăn và dẫn đến sai sót. Trong khi đó, việc tính toán bình quân số lượng hàng hóa tồn kho là phù hợp hơn, đặc biệt là với các sản phẩm có kích thước lớn và dễ dàng kiểm đếm số lượng.

Đặc điểm hàng tồn kho bình quân

Đặc điểm hàng tồn kho bình quân

Những sản phẩm này thường có giá thành cao và việc xác định tổng giá trị kho hàng cũng dễ dàng hơn. Công tác tính toán hay kiểm đếm có thể tiến hành một cách hiệu quả và chính xác.

Tính bằng giá trị trung bình

Hoạt động tính tồn kho bình quân là việc tính giá trị trung bình của hàng tồn kho trong một khoảng thời gian xác định. Để tính toán giá trị trung bình, ta cần có các giá trị tồn kho của các khoảng thời gian con bên trong giai đoạn lớn hơn. Ví dụ, để tính bình quân tồn kho của một tháng, ta cần sử dụng các giá trị tồn kho của bốn tuần trong tháng đó. Các giá trị này cũng là nguồn dữ liệu phản ánh chính xác nhất về hàng tồn kho.

Nếu các giá trị này không được xác định chính xác, thì kết quả trung bình cũng sẽ không chính xác. Do đó, việc ghi nhận và phản ánh chính xác giá trị hàng tồn kho của từng khoảng thời gian là rất quan trọng trong việc tính toán hàng tồn kho bình quân.

Xem thêm:

Ý NGHĨA VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI LÀ GÌ? PHÂN BIỆT KHO HÀNG VÀ TRUNG TÂM PHÂN PHỐI CHI TIẾT

CÁCH XỬ LÝ HÀNG TỒN KHO ẢO HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP 

Vai trò của tồn kho bình quân

Để đánh giá tổng doanh số, có thể sử dụng số liệu tồn kho bình quân để làm mốc so sánh. Điều này giúp doanh nghiệp theo dõi tổn thất hàng tồn kho có thể xảy ra do trộm cắp, hư hao hoặc hàng hóa bị hư hỏng do xử lý sai. Số liệu này cũng giúp xác định được việc các mặt hàng tồn kho dễ hỏng đã hết hạn.

Vai trò hàng tồn khoVai trò hàng tồn kho

Khi duy trì được hệ thống theo dõi hàng tồn kho thường xuyên, một công ty có thể sử dụng tồn kho bình quân động để điều chỉnh giá trị các mặt hàng tồn kho dựa trên thông tin từ lần mua cuối cùng. Tương tự như việc điều chỉnh dữ liệu lịch sử dựa trên tỷ lệ lạm phát cho những mặt hàng thị trường ổn định hơn, việc này giúp đơn giản hóa việc so sánh trên các mặt hàng có mức độ biến động cao.

Cách tính giá trị hàng tồn kho bình quân như nào?

Để tính tồn kho bình quân cho mỗi giai đoạn, ta thực hiện phép chia tổng lượng hàng hóa tồn kho của giai đoạn đó cho số lượng các giai đoạn được xét. Từ đó, khi xác định hai thời điểm cụ thể, ta có thể sử dụng công thức sau:

Tồn kho bình quân = (Tồn kho tại thời điểm bắt đầu + Tồn kho tại thời điểm kết thúc) / 2

Cách tính tồn kho bình quân bằng cách lấy trung bình giữa hai thời điểm không thể phản ánh chính xác các thay đổi trong hàng tồn kho qua các thời điểm khác nhau. Thay vào đó, để tính tồn kho bình quân một cách chính xác hơn, cần sử dụng số mốc thời gian phù hợp để phản ánh hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định, như tồn kho bình quân của tháng, của quý hoặc của năm.

Cách tính hàng tồn kho bình quân

Cách tính hàng tồn kho bình quân

Việc sử dụng mốc thời gian này giúp doanh nghiệp phản ánh đầy đủ các nội dung trong hoạt động của kỳ kế toán. Vì vậy, công thức tính tồn kho bình quân có thể được mở rộng như sau:

Tồn kho bình quân = (Tồn kho giai đoạn 1 + Tồn kho giai đoạn 2 +… + Tồn kho giai đoạn n) / n.

Với n là tổng số giai đoạn cần tính đại lượng tồn kho trung bình. Công thức này  giúp doanh nghiệp áp dụng cho nhiều giai đoạn nhỏ hơn, chẳng hạn tính toán tồn kho bình quân trong suốt một năm tài chính.

Các giá trị hàng tồn của các giai đoạn được tính bằng cách chia tổng giá trị hàng tồn của các tháng cộng lại cho tổng số mốc thời gian, trong trường hợp này là 13, để đưa ra kết quả bình quân của cả năm hoạt động. Việc này giúp đánh giá chính xác tình hình hàng tồn kho của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Trên đây chúng tôi đã mang tới cho bạn đầy đủ các thông tin về hàng tồn kho bình quân. Tính toán hàng tồn kho một cách chính xác để có những phương án tốt nhất phân bổ hàng hóa đem lại doanh thu cho doanh nghiệp.