Trong lĩnh vực logistics, có rất nhiều loại hàng hóa cần lưu trữ trong quá trình vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu nên người ta thường sử dụng khái niệm kho ngoại quan. Nhưng nhiều người vẫn chưa biết kho ngoại quan là gì? Vậy hãy cùng Logistics Đông Dương tìm hiểu chi tiết kho ngoại quan là gì và quy định về kho ngoại quan.

Kho ngoại quan là gì?

Kho ngoại quan là gì?.

Kho ngoại quan là gì?

Kho ngoại quan là gì? Kho ngoại quan theo thuật ngữ logistics là khu vực kho bãi được thiết lập tại Việt Nam. Tuy nhiên, được ngăn cách với khu vực lân cận, hàng hóa có xuất xứ nước ngoài hoặc hàng hóa trong nước được vận chuyển vào kho ngoại quan theo hợp đồng ủy thác để lưu kho, bảo quản và các dịch vụ khác. Mục đích của kho ngoại quan là lưu giữ, bảo quản tạm thời hoặc thực hiện các dịch vụ đơn giản như đóng gói, chia tách hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài hoặc hàng hóa trong nước chuẩn bị xuất khẩu. Quy định cụ thể về sự kiện này căn cứ vào hợp đồng ký kết giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng.

Theo Luật Hải quan 2014, kho ngoại quan là khu vực kho, bãi dùng để lưu giữ hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan chờ xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc lưu giữ tại Việt Nam. Sau đó Việt Nam xuất khẩu sang các nước khác.

Địa điểm được phép thành lập kho ngoại quan như sau:

+ Bao gồm các tỉnh, thành phố là đầu mối lưu thông hàng hóa giữa Việt Nam và các nước, có điều kiện xuất nhập khẩu hàng hóa nhanh chóng.

+ Khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, đặc khu kinh tế.

+ Tất cả hàng hóa ra vào khu ngoại quan phải làm thủ tục ra vào kho bãi, chịu sự giám sát, kiểm tra của hải quan.

Có thể bạn quan tâm: QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO HÀNG HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

Các hoạt động thực hiện tại kho ngoại quan

Đơn vị quản lý kho ngoại quan, đơn vị khai hải quan còn được ủy quyền thay thế các hoạt động kho ngoại quan sau:

 • Đóng gia cố các gói kiện hàng
 • Phân loại hàng hóa và bảo trì
 • Chia nhỏ hoặc kết hợp các sản phẩm
 • Bao bì sản phẩm
 • Lấy mẫu hàng hóa để quản lý kho ngoại quan hoặc thông quan.
 • Thay đổi quyền sở hữu hàng hóa
 • Đặc biệt đối với các kho đặc biệt đã có giấy phép xăng dầu, hóa phẩm, hàng hóa đặc thù thì được chuyển đổi, trộn lẫn trong phạm vi cho phép. Đảm bảo không gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh và các hạng mục khác.
 • Thủ tục xuất nhập hàng hóa kho ngoại quan.

Hầu hết các hoạt động này đều phải đặt dưới sự giám sát của các quan chức hải quan. 

Các hoạt động thực hiện tại kho ngoại quan 

Các hoạt động thực hiện tại kho ngoại quan 

Một số quy định về việc thuê kho ngoại quan

+ Hợp đồng thuê kho ngoại quan được xác lập trên cơ sở thoả thuận giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng, trừ trường hợp chủ hàng đồng thời là chủ hàng.

+ Thời hạn hiệu lực thuê kho ngoại quan do chủ hàng hoặc là chủ kho ngoại quan thỏa thuận trong hợp đồng thuê kho ngoại quan nhưng không vượt quá thời hạn kho ngoại quan đối với hàng hóa quy định tại Luật Hải quan. .

+ Quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan mà chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền mà chủ hàng không đến nhận hàng tại kho ngoại quan thuê kho ngoại quan hoặc người được chủ hàng ủy quyền nếu có văn bản yêu cầu thanh lý hàng hóa thì cơ quan hải quan tổ chức thanh khoản hàng hóa gửi kho ngoại quan theo quy định của pháp luật.

+ Trong quá trình nhập kho ngoại quan, hàng hóa bị hư hỏng, hư hỏng, giảm phẩm chất, hết hạn sử dụng cần tiêu hủy phải được sự đồng ý bằng văn bản của chủ hàng hoặc người đại diện hợp pháp của hàng hóa. Thủ tục tiêu hủy hàng hóa được giải quyết theo thủ tục pháp luật.

Đối tượng thuê kho ngoại quan

Các đối tượng được thuê kho ngoại quan theo quy định của pháp luật bao gồm:

+ Cá nhân, tổ chức Việt Nam được phép hoạt động mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc mọi thành phần kinh tế hợp pháp.

+ Cá nhân, tổ chức nước ngoài kinh doanh hàng hóa hợp pháp tại Việt Nam.

Xem thêm: TOPLIST PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO HIỆU QUẢ NHẤT

Thời hạn thuê kho ngoại quan

Thời hạn thuê kho ngoại quan không quá 365 ngày kể từ ngày hàng hóa được đưa vào kho. Chủ kho ngoại quan là người có trách nhiệm theo dõi và thông báo cho cơ quan hải quan trước khi hết hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan. Hợp đồng có thể được gia hạn trong thời gian không quá 180 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng nếu chủ hàng có đơn xin gia hạn và được Tổng cục Hải quan chấp thuận.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập vào, xuất ra kho ngoại quan

Khi hàng hóa từ nước ngoài, nội địa, khu phi thuế quan sẽ được đưa vào kho và chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải đi đến Hải quan khu ngoại quan làm thủ tục nhập kho.

Đối với hàng hóa vận chuyển từ Kho ngoại quan ra nước ngoài, nội địa, khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền kê khai thông tin hàng hóa vận chuyển vào Kho ngoại quan với Chi nhánh Kho ngoại quan. Kho hải quan. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài phải làm thủ tục hải quan theo loại hình nhập khẩu tương ứng khi vào thị trường Việt Nam.

Hàng hóa tạm gửi kho ngoại quan để tái xuất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không được tái nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

Hàng hóa tạm gửi kho ngoại quan để tái xuất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không được tái nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

Hàng hoá nhập khẩu từ cảng cửa khẩu về kho ngoại quan; hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan ra cảng xuất; hàng hóa từ đất liền đưa vào kho ngoại quan và hàng hóa từ đất liền đưa vào kho ngoại quan chịu sự giám sát hải quan như hàng hoá vận chuyển và phải làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên, khi hàng hóa, Sau khi hàng hóa đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu, vào đất liền để làm thủ tục nhập khẩu và đã hoàn thành tờ khai vận tải liên hợp.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan hải quan làm thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa ra, vào kho ngoại quan và xử lý hàng hóa tồn đọng.

Hợp đồng thuê kho ngoại quan

+ Hợp đồng thuê kho ngoại quan sẽ thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

+ Thời hạn thuê hiệu lực sẽ thỏa thuận trong hợp đồng thuê kho ngoại quan nhưng không vượt quá thời hạn lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan quy định tại khoản 1 Điều 61 này. luật xuất nhập khẩu

+ Chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền sẽ không phép tự ý đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan hoặc trong thời gian thuê kho ngoại quan quá thời hạn thuê kho ngoại quan quy định tại khoản 1 Điều này. Vượt quá Điều 61 Luật Hải quan mà chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền có văn bản đề nghị thanh khoản thì hải quan tổ chức thanh khoản hàng hóa gửi kho ngoại quan theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động thực hiện tại kho ngoại quan 

Các hoạt động thực hiện tại kho ngoại quan 

Các quy định về giám sát hải quan đối với kho ngoại quan

Phương tiện, hàng hoá, dịch vụ trong kho ngoại quan ra, vào kho ngoại quan phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Hải quan sẽ áp dụng các biện pháp giám sát tương ứng tùy theo loại hàng hóa được lưu trữ trong kho ngoại quan, hoạt động của kho ngoại quan và tình trạng tuân thủ pháp luật của chủ sở hữu kho ngoại quan.

Để thực hiện các dịch vụ bảo vệ, đóng gói, bao gói; đóng gói thương mại; phân loại, bảo quản, lấy mẫu hàng hóa trong kho ngoại quan, chủ kho ngoại quan phải thông báo cho chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan. Thông báo trước cho cơ quan giám sát bằng văn bản.

Hàng hóa vận chuyển từ hải quan đến kho ngoại quan, từ kho ngoại quan đến địa điểm không phải hải quan làm thủ tục hải quan, từ kho ngoại quan đến địa điểm làm thủ tục hải quan không phải hải quan đều phải làm thủ tục hải quan . Kiểm tra, giám sát.

Kho ngoại quan là một mắt xích quan trọng trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa, đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa trong nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm: CROSS DOCKING LÀ GÌ? KHÁI NIỆM KHÔNG THỂ BỎ LỠ TRONG LOGISTICS 

Ưu điểm và nhược điểm của kho ngoại quan

Ưu điểm:

 1. Doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước chưa thu thuế nhập khẩu;
 2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kho ngoại quan dễ dàng bố trí, sắp xếp hàng hóa một cách khoa học, từ đó giảm thiểu chi phí, thời gian, đồng thời doanh nghiệp gửi hàng trong kho ngoại quan cũng dễ dàng theo dõi tình trạng hàng hóa của mình vận chuyển trong kho.

Nhược điểm:

 1. Hàng hóa nhập kho ngoại quan từ nước ngoài, đất liền, khu phi thuế quan thì chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải đến Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan để làm thủ tục nhập kho ngoại quan .
 2. Hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan, đưa vào nội địa, khu phi thuế quan thì chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải khai báo thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan có thẩm quyền. Kho bãi. Kiểm tra ngoại quan. Nếu nhập khẩu về thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng, thời điểm thực nhập khẩu hàng hóa là thời điểm hải quan xác nhận hàng hóa đã ra khỏi kho ngoại quan Kho. Hàng hóa tái xuất bắt buộc gửi kho ngoại quan không được tái nhập vào thị trường Việt Nam theo quyết định của cơ quan quản lý quốc gia có thẩm quyền.
 3. Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan; hàng hóa từ kho ngoại quan đến cảng cửa khẩu xuất; Giám sát quá trình vận chuyển hàng hóa và làm thủ tục hải quan. Khai báo vận chuyển kết hợp.