Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài được thực hiện theo quy trình dưới đây:

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc bộ phận thủ tục hải quan của ILT được ủy thác thực hiện thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư.

Bước 2: Thông tin trên tờ khai hải quan được Hệ thống tự động kiểm tra để đánh giá các điều kiện được chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, công chức hải quan thực hiện kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai quy định tại khoản này và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

Bước 3: Căn cứ quyết định kiểm tra hải quan được Hệ thống tự động thông báo, việc xử lý được thực hiện: Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan và quyết định thông quan hàng hóa.

Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do Bộ phận thủ tục hải quan ILT nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên cổng thông tin một cửa quốc gia để quyết định việc thông quan hàng hóa hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa để quyết định thông quan.

Bước 4: Thông quan hàng hóa

logistics Đông Dương - thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công

Sản xuất hàng gia công trong nước

2. Cách thức thực hiện: điện tử, thủ công

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

- Tờ khai hàng hóa xuất khẩu.

- Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu: 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩu nhiều lần;

- Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.

* Số lượng: 01 bộ

iltvn.com - dịch vụ môi giới hải quan giá rẻ ở hà nội

Xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài

4. Thời hạn giải quyết:

- Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;

- Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm Bộ phận thủ tục hải quan ILT xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày

5. Người thực hiện thủ tục hải quan: Bộ phận thủ tục giao nhận ILT thực hiện hợp đồng gia công

Trên đây là những hướng dẫn về thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngòai. Nếu qúy doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân cần tư vấn thêm hoặc báo giá dịch vụ thủ tục hải quan hàng gia công xuất khẩu , xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNG

Văn phòng: Tầng 11, Tòa nhà Hacisco, Số 15, Ngõ 107, Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel(+84)912 213 988

Email: support@iltvn.com

Websitehttps://iltvn.com/

Facebookhttps://www.facebook.com/logisticsdongduong/

Xem thêm: 

Thủ tục Hải quan nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài

Thủ tục xuất khẩu đối với nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài

- Đổi mới phương thức quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu

Các dịch vụ khác: Vận chuyển đa phương tiện, Công bố chất lượng, Xuất nhập khẩu ủy thác