FOB Incoterm 2020 được biết đến là một trong những điều kiện được sử dụng phổ biến trong hợp đồng mua bán quốc tế. Yêu cầu bên bán cần phải thông quan xuất khẩu hàng hóa còn bên mua thông quan nhập khẩu hàng hóa. Đây là điều kiện giao hàng thường được áp dụng khá phổ biến trong các hợp đồng thương mại hiện nay. Cùng tìm hiểu tất cả những thông tin liên quan đến điều kiện FOB trong Incoterm 2020 chi tiết.

FOB được sử dụng nhiều trong hợp đồng quốc tế

FOB được sử dụng nhiều trong hợp đồng quốc tế

Định nghĩa điều kiện giao hàng FOB Incoterm 2020

FOB là cụm từ được viết tắt từ Free On Board, giải thích nghĩa là giao hàng trên tàu. Điều kiện quy định liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ và hoạt động vận chuyển hàng hóa từ bên bán đến bên mua.

FOB Incoterm 2020 áp dụng bên bán chịu trách nhiệm đối với hàng hóa thông quan để xuất khẩu, giao hàng trên các boong tàu tại cảng chỉ định. Điều kiện được áp dụng trong hoạt động giao hàng bằng đường thủy nội địa hoặc sử dụng đường biển. Nếu như bên mua và bên bán không đồng ý giao bằng tàu biển sử dụng điều kiện FCA.

Đọc thêm về: ĐIỀU KIỆN FOB TRONG INCOTERMS 2010

Khái niệm "lan can tàu" cần biết trong FOB Incoterm 2020

FOB Incoterm 2020 có đề cập đến khái niệm lan can tàu. Lan can tàu được biết đến là khung sắt bao quanh con tàu, quy định trong luật thương mại quốc tế là ranh giới để phân định chuyển giao rủi ro giữa người bán và người mua.

Lan can tàu là ranh giới được sử dụng rất nhiều trong tập quán thương mại quốc tế để phân định rủi ro dễ dàng. Giải thích về khái niệm này có nghĩa là bên bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hóa cho tới thời điểm hàng hóa được giao qua lan can tàu tại cảng. Còn người mua chịu rủi ro về mất mát và hư hỏng kể từ khi hàng hóa qua lan can tàu tại cảng bốc hàng được chỉ định.

FOB quy định nghĩa vụ người mua và người bán rõ ràng

FOB quy định nghĩa vụ người mua và người bán rõ ràng

Sử dụng điều kiện FOB trong Incoterm 2020 - Hướng dẫn chi tiết

Hướng dẫn chi tiết sử dụng điều kiện FOB Incoterm 2020 để giúp cho người mua và người bán hiểu rõ hơn.

Phương thức vận tải

Điều kiện này chỉ áp dụng cho phương thức vận tải biển hoặc thủy nội địa khi mà các bên đặt hàng hóa trên con tàu được chỉ định. FOB là phương thức không phù hợp đối với việc hàng hóa được giao cho người chuyên chở trước khi đặt dọc mạn tàu.

Chuyển giao hàng hóa rủi ro

Người bán giao hàng lên tàu do người mua chỉ định tại cảng được xem là chuyển giao rủi ro. Các vấn đề liên quan đến rủi ro hoặc mất mát hàng hóa khi được xếp lên tàu người mua là người chịu bất kể chi phí.

Nghĩa vụ thông quan xuất nhập khẩu

FOB yêu cầu người bán thông quan xuất khẩu cho hàng hóa nếu cần. Người bán không có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu hoặc quá cảnh tại nước thứ ba mà hàng hóa đi qua. Người bán cũng không cần phải trả thuế nhập khẩu hoặc các chi phí làm thủ tục thông quan nhập khẩu hàng hóa.

Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa nhưng hỗ trợ người mua nếu được yêu cầu. Người mua cũng không cần có nghĩa vụ bảo hiểm hàng hóa nhưng để đảm bảo an toàn nên mua.

Chứng từ

Người bán cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan đến vận chuyển cho người mua theo ký kết hợp đồng vận chuyển. Cần người mua cần phải kiểm tra và xác nhận mọi bằng chứng về việc giao hàng hóa.

Thông quan

Người bán tham quan và chịu tất cả các chi phí liên quan đến xuất khẩu cũng như hỗ trợ thông qua nhập khẩu. Người mua hỗ trợ tham quan xuất khẩu đồng thời chịu tất cả những chi phí liên quan đến nhập khẩu.

Kiểm soát

FOB Incoterm 2020 theo quy định người bán kiểm soát số lượng, trọng lượng, nhãn hiệu và đóng gói hàng hóa theo đúng quy chuẩn. Còn người mua không có nghĩa vụ trong vấn đề này.  

Đọc thêm: ĐIỀU KIỆN CIF INCOTERM 2020 - TÌM HIỂU CHI TIẾT TRÁCH NHIỆM BÊN MUA VÀ BÊN BÁN

Nghĩa vụ bên mua và bên bán trong điều kiện giao hàng FOB Incoterm 2020

FOB Incoterm 2020 quy định đầy đủ nghĩa vụ của bên mua và bên bán. Cùng tìm hiểu chi tiết về nghĩa vụ của bên mua và bên bán.

Nghĩa vụ người mua trong FOB Incoterm 2020

FOB Incoterm 2020 quy định đầy đủ và cụ thể nghĩa vụ của bên mua như sau:

 • Bên mua có nhiệm vụ thanh toán tiền hàng theo đúng quy định trên hợp đồng mua bán.
 • Bên mua cần phải nhận hàng theo quy định đã được giao trên hợp đồng.
 • Bên mua phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa từ thời điểm đã được giao nhận.
 • Người mua hàng hóa cần phải tự ký kết hợp đồng vận tải hoặc sắp xếp vận tải với chi phí do mình chịu để khi nhận hàng.
 • Người mua không cần có nghĩa vụ đối với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.
 • Bên mua cần phải chấp nhận các bằng chứng hoặc chứng từ giao hàng cung cấp.
 • Về vấn đề thông quan xuất nhập khẩu người mua phải hỗ trợ người bán khi được yêu cầu. Người bán chịu rủi ro và chi phí trong việc lấy chứng từ cũng như thông tin liên quan đến việc xuất khẩu.
 • Người mua cần phải làm và trả các chi phí liên quan đến việc quá cảnh hoặc nhập khẩu.

Tìm hiểu thêm: SO SÁNH INCOTERM 2010 VÀ 2020 PHÂN TÍCH ĐIỂM KHÁC BIỆT

FOB làm căn cứ cho các hợp đồng thương mại thương thảo

FOB làm căn cứ cho các hợp đồng thương mại thương thảo

Nghĩa vụ người bán tại FOB Incoterm 2020

FOB Incoterm 2020 quy định một số nghĩa vụ dành cho bên bán.

 • Bên bán cần phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán cho người mua.
 • Người bán có nhiệm vụ sắp xếp hàng hóa lên tạo theo chỉ định tại địa điểm của người mua. Nếu người mua không chỉ rõ về địa điểm ship hàng cụ thể người bán lựa chọn một địa điểm phù hợp để giao.
 • Các vấn đề liên quan đến tổn thất hoặc mất mát hoàng hóa đều được chuyển giao theo quy định trong hợp đồng.
 • Bên bán hoàn toàn không có trách nhiệm về việc ký kết hợp đồng vận tải.
 • Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên người bán phải cung cấp cho người mua nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro về mặt chi phí những thông tin người mua cần biết để mua bảo hiểm.
 • Người bán phải cung cấp cho người mua những chứng từ thông thường và hàng hóa đã được giao theo quy định trong hợp đồng.
 • Bên bán cần phải làm và chi trả mọi chi phí liên quan đến thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa.
 • Bên bán hàng cần hỗ trợ người mua khi được yêu cầu cung cấp để lấy chứng từ cần thiết cho thủ tục nhập khẩu.
 • Các chi phí liên quan đến kiểm tra đóng gói hàng hóa bên bán phải là người chịu trách nhiệm.
 • Người bán phải trả toàn bộ chi phí liên quan đến hàng hóa khi được giao cho người mua.
 • Người bán thông báo cho người mua thông tin cần thiết để tạo điều kiện nhận hàng dễ dàng theo quy định trong hợp đồng.

FOB Incoterm 2020 quy định những điều kiện chi tiết giao hàng cho cả bên mua và bên bán phổ thông. Những thông tin này cực kỳ hữu ích trong việc lựa chọn làm cơ sở để áp dụng cho các hợp đồng mua bán thực tế. Nếu khách hàng có nhu cầu làm thủ tục hải quan, thuê kho bãi, phân phối hàng tiêu dùng hoặc các vấn đề liên quan đến vận tải chất lượng vui lòng liên hệ iltvn. Chúng tôi hỗ trợ mọi thông tin liên quan đến dịch vụ thông qua số hotline +84-24 7307 3388 - +84-934 526 668.

Có thể bạn quan tâm: NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC ĐIỀU KIỆN INCOTERM 2020