Tin Tức Nổi Bật

Doanh nghiệp tự công bố, nỗi lo về chất lượng sản phẩm bị thả nổi?

Doanh nghiệp tự công bố, nỗi lo về chất lượng sản phẩm bị thả nổi?
Trước đây, sản phẩm phải được công bố hợp quy, đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn mới được lưu thông trên thị trường nhưng hiện nay, doanh nghiệp đã có thể sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm sau khi tự công bố chất lượng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chất...

HCM đã có 127 doanh nghiệp tự công bố chất lượng sản phẩm

HCM đã có 127 doanh nghiệp tự công bố chất lượng sản phẩm
Ban Quản lý ATTP TP.HCM đã nhận được 127 hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm theo Nghị định 15/NĐ-CP/2018 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (ATTP). Đây là những doanh nghiệp đầu tiên thực hiện quyền tự công bố tiêu chuẩn chất...