Thủ Tục Hải Quan

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
Hàng hoá được các doanh nghiệp (bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sản xuất tại Việt Nam bán cho thương nhân nước ngoài nhưng lại giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài được gọi là hàng xuất nhập...

Trăm dâu lại đổ đầu... Hải quan

Trăm dâu lại đổ đầu... Hải quan
Câu chuyện thủ tục, thời gian thông quan hàng hóa Xuất nhập khẩu lại “nóng” khi gần đây trong một Hội nghị DN ở khu vực phía Nam, DN lại “kêu” về việc chậm được thông quan. Giống như một việc tất yếu, hiển nhiên diễn ra nhiều...